ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi | ANB DanışmanlıkISO 45001 standardı, bütün dünyada işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerlerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir.

Bütün dünyada kabul gören ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemi gibi sistem yaklaşımlarını izlemektedir. ISO 45001 in ana yapısı son revizyonlarla birlikte uygulamaya alınan Annex SL yapısına uygun olarak kurulmuştur ve 10 maddeden oluşmaktadır.

Diğer standartlar ile entegrasyonu kolay hale getirilmiştir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi standardı aşağıdaki kuruluşlar tarafından uygulanabilir;

 • Büyük ölçekli kuruluşlar
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler
 • Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
 • Sivil toplum kuruluşları
 • ISO 45001 STANDARDININ FAYDALARI;

 • İşletmede iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen önemi kanıtlamak
 • İşletmenin verimliliği, piyasa gücünü ve rekabet koşullarını arttırmak
 • Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.
 • İş yerlerinde İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmekte (ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren) istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.
 • Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir. Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırır.
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  ?