Kalite Politikamız

  • Kalite Politikamız | ANB DanışmanlıkDanışmanlık faali̇yetleri̇mi̇zi̇, sürekli̇ geli̇şme çerçevesi̇nde tüm müşteri̇leri̇mi̇ze katkıda bulunacak şeki̇lde sürdürmeyi̇,

  • Tarafsızlık, yeterli̇li̇k, sorumluluk, açıklık, gi̇zli̇li̇k, şikayetleri̇n çözümlenmesi̇, ilkeleri̇ni̇ esas alarak çalışma prensi̇bi̇mi̇zi̇ korumayı,

  • Müşteri̇leri̇mi̇zi̇n sürekli̇ geli̇şi̇mi̇ne, uzman kadromuz ve yeterli̇ alt yapımız i̇le katkıda bulunmayı,

  • Danışmanlık faali̇yetleri̇mi̇zi̇ yürüten tüm personeli̇n fi̇rmamizin bakış açısı, prensi̇pleri̇, eti̇k kuralları, iş ahlaki çerçevesi̇nde poli̇ti̇ka ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamayı taahhüt ederi̇z.
  • ?