ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | ANB DanışmanlıkArtan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

Sorunların ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden birisi, endüstriyel kuruluşların ve bunların tedarikçilerinin çevre ile çoğunlukla kontrolsüz bir biçimde etkileşim içerisinde olmasıdır. Günümüzde hava, su, toprak, flora ve faunada olumsuz değişikliklere gösterilecek çevresel duyarlılık, çevre kirliliğinin önlenmesinde ve çevre bilincinin artırılmasında en önemli dayanak noktası olacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ürün ve hizmet gerçekleştirme faaliyetlerinin ilk aşamasından ürünün tüketiciye sunulmasına kadar geçen her noktada çevresel etkilerin dikkate alındığı bir yönetim sistemini tanımlamaktadır. Çevre Yönetim Sistemi, hammaddenin üretimi, seçilmesi, ayrımı, taşınması, depolanması, işlenmesi, dağıtılması vb. sırasında çevresel boyutların ve çevresel etkilerin değerlendirildiği ve bu çıktılar sonucunda faaliyetlerin yönetildiği, yönlendirildiği bir sistemdir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur.

Uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen firmalar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ ni başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ nin Yararları:

  • Rekabet gücünüzün ve saygınlığınızın artması,
  • Atık yönetimi sayesinde atıkların azaltılması ve maliyetlerde düşüş,
  • Yasal sorumlulukların yerine getirilmesinde sistematik yaklaşım ve problemlerin daha etkin çözümü,
  • Enerji kaynaklarının ve doğal kaynakların kullanımında tasarruf,
  • Yaşanabilir çevreye kuruluşunuzun katkıda bulunması, yeni nesillere sağlıklı bir çevrenin bırakılması.
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    ?